Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Naturbruk i Helsingborg

Fem E ek. för.
Org.nr: 769620-0968
Föreningen ska verka för ett på vetenskaplig kunskap grundat långsiktigt hållbart utnyttjande av naturresurser. Föreningens verksamhet omfattar i huvudsak lantbruk och livsmedelsproduktion och föreningens medlemmar förbi ...