Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

LE Invest Group EF

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen genom att bedriva affärsverksamhet vari medlemmarna bereds arbete genom att initiera - utveckla - bibehålla och utöka sina affärer och engagemang för att främja handel samt tillväxt för de företag som har sådana målsättningar samt därmed förenlig verksamhet - serviceverksamhet för medlemmarna såsom: marknadsföring, förhandlingshjälp samt redovisning och bokföring - fastighetsförvaltning - uthyrning av lokaler - renovering av befintliga byggnader - nybyggnation - byggkonstruktionsarbeten - koordinera kunder till föreningens olika medlemmar och dess verksamheter."
Finns i branscher på Wedoo: Marknadsföring - Nybyggnation - Redovisning - Renovering
Org.nr: 769619-6893
Företagsform: Ekonomisk förening