Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Stockholm

1+1 Redovisningskonsulter AB
Org.nr: 556559-3992
Bolaget skall bedriva ekonomisk konsultverksamhet, redovisning och bolagsadministration även fastighetsmäkleri och fastighetsvärdering.
2204 Förvaltning KB
Org.nr: 969737-8959
Bolaget skall bedriva ekonomisk redovisning och revision, förvaltning av egna och arrenderade fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
2Complete Group AB
Org.nr: 556906-1483
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i andra bolag, bedriva vissa stödjande funktioner inom företagsutveckling, redovisning och IT till andra koncerntillhörande bolag, samt investera i nya ver ...
4one redovisning & Konsulting KB
Org.nr: 969771-6281
Fastighetsskötsel och byggnation. Maskinservice inom skogs- och jordbruksmaskiner. IT-service. Fakturering, inkasso, aktier och värdepapper.
A I Interimkonsult AB
Org.nr: 559037-5746
Utföra konsulttjänster inom företagsekonomi, redovisning och ekonomistyrning.
A J T E Redovisning HB
Org.nr: 969703-2796
Redovisningsbyrå.
A Street AB
Org.nr: 556697-8473
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom området för redovisning och kameral service och organisations- och ledarutveckling samt idka därmed förenlig verksamhet.
A-COD AB
Org.nr: 556818-1506
Föremålet för bolagets verksamhet är att förmedla lägenheter, bedriva konsultverksamhet inom administration, redovisning, finansiering och marknadsföring, handel med tillverkningsrättigheter samt därmed förenlig verksamh ...
A-Elit Ekonomikonsulter KB
Org.nr: 969600-6197
Konsultverksamhet inom ekonomi, bokföring, redovisning, skatter. Rådgivning till små och medelstora företag inom ekonomi, administration. Uthyrning av personal till företag som behöver ekonomisk förstärkning viss tid, hj ...
A-net AB
Org.nr: 556649-8209
Bolaget skall bedriva ekonomisk konsultverksamhet med inriktning på redovisning och finansiering samt juridisk konsultverksamhet främst inom associationsrätt samt bedriva utveckling och produktion av websidor och tillhan ...
A-net KB
Org.nr: 969695-4842
Bolaget ska bedriva redovisning (främst inom Internet), ekonomisk konsultverksamhet, affärsutveckling och juridisk konsultverksamhet främst inom associationsrätt.
A.R Företagsutveckling & Invest AB
Org.nr: 556829-1693
Aktiebolaget ska bedriva konsult- och utbildningstjänster till företag och olika organisationer främst vad gäller intern och extern kommunikation, företagsutveckling, redovisning, friskvård, konferens och event. Företage ...
AB 1909 Corporate Services
Org.nr: 556593-0970
Bolaget skall tillhandahålla - administrativa tjänster till bolag som ägs av tredje man - konsulttjänster inom områdena civilrätt, redovisning, finansiering och beskattning samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
AB Bec des Rosses
Org.nr: 556809-4063
Bolaget ska främst syssla med att på uppdrag av andra bolag hantera löpande redovisning och ekonomisk förvaltning. Dessutom ska bolaget investera i nystartade bolag och tillhandahålla kompetens och kapital till dessa. Vi ...
AB BJN Consulting
Org.nr: 556748-0354
Bolaget ska bedriva verksamhet inom kapitalförvaltning, utbildning såsom sångpedagogik, konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning, samt skogsbruk och turism, boende.
AB Cecilia Berggren
Org.nr: 556979-8522
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning, ekonomi, bygg och inredning, utföra skrädderitjänster, bedriva utbildning inom det ekonomiska området, samt utveckling och produktion av mat och dryck, samt därmed ...
AB NW Digital Ekonomi
Org.nr: 556982-3205
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning, konsultationer inom ekonomi, ekonomisk analys och juridik. Bolaget skall även äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med värdepapper samt därmed fö ...
AB Redbar
Org.nr: 556445-2216
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsledning och redovisning, äga och förvalta värdepapper, ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.
AB Stenkollen
Org.nr: 556829-2824
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom juridik, ekonomi och redovisning, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också äga och förvalta aktier och andelar i svenska och utländska bolag. Därjämte kan bo ...
AB Y Revision
Org.nr: 556294-1244
Bolaget skall bedriva verksamhet med konsultationer inom redovisning, skatterådgivning och revision samt idka därmed förenlig verksamhet.