Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kooperativtjänst K EF

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva kooperativ verksamhet för att bereda arbete, arbetspraktik, utbildning och komptensutveckling för personer och medlemmar. * Sälja varor och tjänster tjänster- trädgård, städ, flytt, bokföring, utbildning. varor - second hand, bedriva café. tillverka föremål i textil, trä, betong samt bedriva personaluthyrning * erbjuda förtagsfunktioner som administration, ledning, ekonomi,personalfrågor, utbildning, kompetensutveckning * förvalta fastigheter och egendom * vara en aktiv samverkanpart vud startande av nya arbetskooperativ * samarbeta kring upphandlingar, samordna inköp och marknadsföring. Föreningens verksamhet ska präglas av ett innovativt förhållningssätt. Föreningen är partipolitikt obunden."
Org.nr: 769617-7679
Företagsform: Ekonomisk förening