Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong i Norrköping

Betong Demol AB
Org.nr: 556301-0601
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva alla före- kommande arbeten inom byggbranschen, äga och förvalta fast egendom, handel med aktier och andra värdepapper, äga aktier eller andelar i andra rörelsedrivande bo ...
Betongfabriken i Söderköping AB
Org.nr: 556454-1745
Bolaget ska bedriva tillverkning av betong och betong- produkter, byggprojektering, vägtransporter av gods samt därmed förenlig verksamhet.
Bomull & Betong AB
Org.nr: 559004-0837
Butikshandel av kläder, skor, blommor, interiör och delikatesser.
JMK Division Betong AB
Org.nr: 559004-0043
Betong renovering, gjutning i olika plattformer och garage, snickeri, murning, putsning av fasad och vägg, målning, byggstäd, montage, balkongrenovering, kakling av väggar och golv.
Kooperativtjänst K EF
Org.nr: 769617-7679
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva kooperativ verksamhet för att bereda arbete, arbetspraktik, utbildning och komptensutveckling för personer och medlemmar. * Sälj ...
NTB, Norrköpings Trä och Betong AB
Org.nr: 556598-7871
Bolaget ska bedriva byggverksamhet såsom snickeri, golvläggning, övrig byggentreprenad samt med förenlig verksamhet.
SHC Håltagning AB
Org.nr: 556244-9008
Bolaget skall utföra sågning och håltagning i betong samt installation av trucksystem, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Specialbetong i Norrköping AB
Org.nr: 556881-5715
Bolaget ska bedriva bygg och anläggning inom betong och mur samt därmed förenlig verksamhet.