Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong Demol AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva alla före- kommande arbeten inom byggbranschen, äga och förvalta fast egendom, handel med aktier och andra värdepapper, äga aktier eller andelar i andra rörelsedrivande bolag samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom utföra transporter av material, hyra ut och förvara båtar och fordon, arbeta med sanerings- och håltagningsarbeten i skärgården samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Betong - Bygg
Org.nr: 556301-0601
Företagsform: Aktiebolag