Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Norrköping

2958 Söderstadens Byggentreprenad AB
Org.nr: 556934-9045
Aktiebolaget ska bedriva bygg- och fastighetsservice, våt- och badrumsrenoveringar samt idka därmed förenlig verksamhet.
A2 H Byggteknik AB
Org.nr: 556440-2971
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom byggnadsbranschen, förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
AB Byggkoordinator, GKAK
Org.nr: 556239-0947
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva byggledning, byggprojektering, byggentreprenader samt äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
AB Tak & Fasadtvätt Sverige
Org.nr: 556884-8625
Konsult inom tak och fasadtvätt, konsult inom försäljning av profilkläder. Bedriva truckutbildningar.
Adjutor Byggkonsult HB
Org.nr: 916694-3705
Konsultuppdrag inom bygg- och fastighetsbranschen.
AG-Gruppen HB
Org.nr: 916693-5099
Fastighetsskötsel, fastighetsförvaltning och mindre entreprenadarbeten i samband med fastighetsrenovering.
AB Jan Arvefors
Org.nr: 556369-7886
Bolaget skall bedriva handel och förvaltning av aktier, samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Norrköpings Idrottspark
Org.nr: 556200-4258
Bolaget skall upprusta, förvalta och utveckla Norrköpings Idrottspark.
Aktiebolaget SHC - Byggservice
Org.nr: 556269-6376
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom byggnadsbranschen, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Triradial
Org.nr: 556256-2479
Bolaget skall bedriva datahantering inom systemering och progra- mering, affärsutveckling och tekniska innovationer, administration av industriprojket samt handel med byggvaror samt evenemangsarrangemang och marknadsföri ...
Akutbyggarna i Östergötland AB
Org.nr: 556850-4848
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, konsultation inom bygg- verksamhet, service inom byggverksamhet och försäljning inom byggverksamhet.
Anders Norberg AN Byggkonsult AB
Org.nr: 556803-9381
Bolaget ska bedriva konsultationer inom bygg- och fastighetsindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
Anderstedt Consulting HB
Org.nr: 969774-4424
Programmering och konsulting inom data, bygg & el branschen.
Annas TMA och Entreprenad AB
Org.nr: 556837-3426
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva entreprenad och konsultverksamhet och förmedling av tjänster inom väg och trafik. Handel, förvalning och uthyrning av skyltar eller hela system för skyltning och avspärrin ...
Arkö Bygg och Entreprenad AB
Org.nr: 556838-3359
Bolaget ska bedriva bygg och renoveringar samt nyproduktion inom byggnation åt företag och privatpersoner och därmed förenlig verksamhet.
Av-Ny Bygg &Fastighetsservice AB
Org.nr: 556691-8446
Bolaget skall utföra avloppsrenovering och svetsarbeten samt därmed förenlig verksamhet. Nyproduktion av hus samt renovering och fastighetsservice.
Balcks & Hjelmgrens Plåt och Smide AB
Org.nr: 556553-6272
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra plåtslageri-, smides- och ventilationsarbeten, samt annan därmed förenlig verksamhet.
Belgo i Norrköping AB
Org.nr: 556681-9297
Bolaget skall bedriva byggnadsrörelse och utföra byggnads-, el- och golvarbeten samt entreprenadarbeten inom byggnads- branschen och idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva förvaltning och handel med v ...
Bengt Dahm Konsult AB
Org.nr: 556702-7916
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom bygg- och fastighets- branschen samt annan därmed förenlig verksamhet.
Berne Ödman Konsult AB
Org.nr: 556846-8580
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom byggbranschen, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.