Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

FF Drift & Bygg ek. för.

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att som producentkooperativ utföra arbeten inom områdena import och export av varor såsom hem- och kontorsinredningar, person- och lastfordon samt byggnationer, renoveringar och städningar samt konsultverksamhet inom utbildning av dessa huvudsakliga verksamheter samt med allt detta förenlig transport och entreprenadverksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Snickare - Transport
Org.nr: 769612-9928
Företagsform: Ekonomisk förening