Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Transport i Sollentuna

Adanus AB
Org.nr: 556718-6373
Bolagets verksamhet ska vara att utföra tjänster inom bud, transport, städ, uthyrning av bilar, arbeta inom äldreomsorgen och sjukvården, utföra bevakning och parkeringsservice, uthyrning och förmedling av personal, förm ...
Afsarli transport AB
Org.nr: 556916-4006
Firman ska bedriva godstransport, åkeri och andra transporttjänster samt erbjuda bemanningstjänster och konsultation för transportföretag.
Aktiebolaget Erland Jansson Transport
Org.nr: 556236-4850
Bolaget skall bedriva budbilsverksamhet, snickeriverksamhet, utföra uppdrag som vildmarks- och bergsguide, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Toftö
Org.nr: 556085-9562
Bolagets verksamhet skall bestå av att driva handel med och förvaltning av fastigheter och värdepapper, förvalta fast egendom jämte därmed förenlig verksamhet.
Alléträdet Parkerings AB
Org.nr: 556905-0908
Bolaget skall bedriva parkeringsverksamhet och därmed jämförlig verksamhet.
Ari nail AB
Org.nr: 556953-4547
Verksamheten ska bedriva bud, transport och skönhetsvård.
Billefält Transport AB
Org.nr: 556279-9287
Bolaget skall bedriva åkerirörelse ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Bygg & Gräv i Sverige AB
Org.nr: 559011-8625
Aktiebolaget ska bygga och renovera byggnader och lägenheter, mark och anläggningsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Bålsta Åkeri AB
Org.nr: 556729-8053
Bolaget skall bedriva transport av gods, uthyrning av entreprenadmaskiner med eller utan förare, konsultationer inom nämnda områden och härmed förenliga verksamheter.
Cenneth & Maria AB
Org.nr: 556975-5753
Bolaget ska bedriva bokföring och redovisning, försäljning av fritidsprodukter, import och försäljning av reservdelar till entreprenadmaskiner och dess redskap, transport av maskiner, samt därmed förenlig verksamhet.
CROCCO Frakt AB
Org.nr: 556454-6397
Bolaget skall förvalta aktier och värdepapper samt bedriva tran- sportverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
CTT Cedersjö Transport & Teknik AB
Org.nr: 556962-5022
Företaget ska bedriva försäljning av chaufförstjänster och tjänster inom AV-teknik samt därmed förenlig verksamhet.
Earthship Biotecture Sweden AB
Org.nr: 556965-5466
Bolaget ska bedriva konsult- och byggverksamhet inom ekobygg- branschen. Bolaget skall bygg flertalet visningscentrum för ekologiska hus runtom i Sverige och därmed förvärva, skapa samt förvalta både lös och fast egendom ...
Edsvikens Bud & Transport AB
Org.nr: 559017-1822
Transport av varor,mat och människor i Stockholm
Edsvikens Marinservice AB
Org.nr: 556863-4272
Aktiebolaget ska bedriva båt och motorservice, transport, markentreprenad och därtill förenlig verksamhet.
Edsvikens Snickeri HB
Org.nr: 969706-8295
Tillverkning och försäljning av möbel-, inrednings-, byggnads- snickeri och därtill närliggande hantverk samt transport och montering hos kunder.
ELAB Transport KB
Org.nr: 969724-7659
Taxiverksamhet, budbil samt därmed förenlig verksamhet.
Ellde Linjemateriel AB
Org.nr: 556266-3392
Bolaget skall bedriva handel med verktyg och maskiner för kraftledningsbyggnationer samt verktyg för elektriska installationer och härtill hörande förnödenheter. Bolaget har även rätt att äga och förvalta fastigheter äve ...
Etablering utbildningar i Stockholm AB
Org.nr: 556911-2609
Aktiebolaget ska bedriva utbildning, coachning och lots.
Ethio-Swed International Import/Export AB
Org.nr: 559009-7613
Import och export av voror från och tilll Sverige och dessutom ska företaget ägna sig åt transport och taxiverksamhet i Stockholm. Export av varor såsom fordon, byggvaror, träprodukter, sjukhusvaror, mediciner, möbler oc ...