Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Enköpings Cityförening, EF

"Föreningen har till syfte att främja och tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen genom att öka Enköpings stadskärnas attrak- tivitet. Detta sker genom att främja förnyelse och marknads- föring av stadskärnan, vilket innebär att föreningen bland annat skall bedriva marknadsföring, utsmyckning, evenemang och andra gemensamma aktiviteter som främjar föreningens syfte och ändamål. Medlemmarna deltar i verksamheten genom eget arbete eller genom att begagna föreningens tjänster. Föreningen skall fungera som ett forum för samråd och erfarenhetsutbyte mellan handel, fastighetsägarna, tjänsteföretagen och kommunen i frågor som rör sam- ordning och utveckling av stadskärnan. Föreningen skall vara kommunens remissinstans i dessa frågor."
Finns i branscher på Wedoo: Evenemang - Marknadsföring
Org.nr: 769612-4457
Företagsform: Ekonomisk förening