Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Enköping

Alarte AB
Org.nr: 556992-7311
Konsultationer inom marknadsföring, försäljning, investeringar, företagsutveckling, personlig utveckling, entreprenadverksamhet inom fönsterputs, trädgårdsarbete samt därmed förenlig verksamhet.
ANDERS JARL CONSULTING ENKÖPING KB
Org.nr: 969737-3190
Kommunikation och marknadsföring för ideella organisationer och ekonomiska föreningar.
Arko Records Ek. för.
Org.nr: 769602-8203
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att ha hand om CD-inköp och -försäljning samt ekonomin rörande bokningar och konserter med klezmergruppen "Den Flygande Bokrullen". Medlem de ...
BA Morén Consulting AB
Org.nr: 556987-4760
Bolaget ska bedriva marknadsföring och försäljning av vård- relaterade produkter och tjänster. Utbildningsverksamhet.
BiteUP AB
Org.nr: 556974-1696
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, konsultverksamhet inom försäljning, marknadsföring, företagsevent, personaluthyrning, fastighetsuthyrning och därmed förenlig verksamhet
BrandButcher AB
Org.nr: 556850-4525
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning av tjänster och produkter inom marknadsföring främst med inriktning på varumärkesutveckling, arkitektur och design jämte därmed förenlig verksamhet.
CANQURA ONCOLOGY AB
Org.nr: 556912-9777
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning, forskning, marknadsföring och försäljning inom onkologiområdet för human- och veterinärmedicin och därmed förenlig verksamhet.
Concrete Vision AB
Org.nr: 556748-5825
Bolaget ska bedriva konsultationer inom teknisk marknadsföring, utvecklingsmaterial och affärskommunikation samt bedriva värde- pappershandel och därmed förenlig verksamhet.
DALI översättning svenska-engelska HB
Org.nr: 916672-2901
Översättningsrörelse och därmed förenlig konsultverksamhet. Marknadsföring av svenska företag i England. Tältuthyrning.
Data Design Team Nordic AB
Org.nr: 556933-0532
Support och konsulting inom företags organisation, marknadsföring och it och därmed förenlig verksamhet. Support och konsulting byggnation och därmed förenlig verksamhet.
DEKKO AB
Org.nr: 556803-3426
Bolaget ska utföra dekoration av butiksmiljöer, konsulttjänster i marknadsföring samt utbildning i dekoration och marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.
Enköpings Cityförening, EF
Org.nr: 769612-4457
Föreningen har till syfte att främja och tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen genom att öka Enköpings stadskärnas attrak- tivitet. Detta sker genom att främja förnyelse och marknads- föring av stadskärnan, vilket ...
Event City Sweden AB
Org.nr: 556743-2371
Bolaget ska bedriva handel och förvaltning med värdepapper och fast egendom (fastigheter), marknadsföring av - och affärsutveckling av samt bedrivande av konsulttjänster inom musik, event- och nöjesindustrin, handel med ...
Event City Sweden Holding AB
Org.nr: 556833-1176
Bolaget ska bedriva handel och förvaltning med värdepapper och fast egendom(fastigheter), marknadsföring av- och affärsutveckling av samt bedrivande av konsulttjänster inom musik, event- och nöjesindustrin, handel med lö ...
Event City Sweden KB
Org.nr: 916513-5279
Bolaget ska bedriva handel, äga och förvalta värdepapper och fast egendom (fastigheter), marknadsföring av - och affärsutveckling av samt bedriva konsulttjänster inom musik, event- och nöjesindustrin, handel med lös egen ...
Fagerudd Konferens AB
Org.nr: 556375-5155
Bolaget skall bedriva konferensverksamhet, marknadsföring framför allt mot den engelska marknaden, förmedling av paketresor samt därmed förenlig verksamhet.
Företags Supportrarna i Grillby AB
Org.nr: 556564-8663
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom försäljning, marknadsföring, ekonomi, bokföring och företagsledning samt därmed förenlig verksamhet och motorsport.
Grand Slam Fastighetsutveckling AB
Org.nr: 556831-2853
Bolaget ska bedriva fastighetsutveckling, marknadsföring av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Hästfoderbolaget Sweden AB
Org.nr: 556835-0747
Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av foderprodukter samt försäljning av spannmålsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Incach AB
Org.nr: 556917-0482
Aktiebolaget ska bedriva företagskonsultationer, rådgivning till företag och privat personer inom ekonomi och skatter, organisationsutveckling, företagsledarkonsultationer, redovisningstjänster, konsultationer avs markna ...