Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Navek EF

"Föreningen har till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom serviceverksamhet för medlemmarna såsom marknads- föring, förhandlingshjälp samt redovisning och databehandling. Föreningen skall bedriva rådgivning och stödverksamhet vid start av eget eller kooperativt företag, utveckling och förmedling av medlemmarnas yrekskompetens varigenom medlemmarna bereds arbete samt annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Förmedling - Redovisning - Rådgivning
Org.nr: 769603-1850
Företagsform: Ekonomisk förening