Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Klippans Åkeriförening u p a

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresen genom att för medlemmarnas gemensamma räkning idka rörelse för transport samt lagring av gods, utförande av lossning och lastning, handel av petroleumprodukter samt även driva annan i samband därmed stående ekonomisk verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Gods - Transport
Org.nr: 737600-1231
Företagsform: Ekonomisk förening