Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gods i Ängelholm

AB ELPA Båt o konsult
Org.nr: 556513-4557
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med båtar samt charterverksamhet med båtar, utföra konsulttjänster inom fastighets och ekonomiområdet och annan därmed förenlig verksamhet.
Helsingborgs Gods-Service AB
Org.nr: 556153-3349
Bolaget skall bedriva åkerirörelse jämte därmed förenlig verksamhet.
Höganäs Gods-Service AB
Org.nr: 556194-2607
Bolaget skall bedriva åkerirörelse.
Klippans Åkeriförening u p a
Org.nr: 737600-1231
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresen genom att för medlemmarnas gemensamma räkning idka rörelse för transport samt lagring av gods, utförande av lossning och lastning, handel av petrole ...
Limousine Taxi i Ängelholm AB
Org.nr: 556628-7172
Bolaget ska bedriva taxiverksamhet bestående i personbefordran och transport av lättare gods samt limousineverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.
Taxi Ängelholm AB
Org.nr: 556334-7078
Bolaget skall driva beställningstrafik för person- och gods- befordran jämte därmed förenlig verksamheter, sälja biletter och bedriva kioskverksamhet, erbjuda biltvätt till privatpersoner samt drivmedelsförsäljning.