Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Transport i Ängelholm

AB Stargården
Org.nr: 556945-0546
Hovslageri, häst och hundmassage, transport av djur, uthyrning av djurtransport, uppdragskörning med häst, redovisningstjänster.
Allright AB
Org.nr: 556651-8808
Föremålet för bolagets verksamhet är detaljhandel inom konfek- tionsvaror och hygienartiklar, förvaltning av fastigheter, fastighetstjänster, tredjepartslogistik, konsultation inom utbildning och därmed förenlig verksamh ...
Anders Brandts Entreprenad AB
Org.nr: 556707-5667
Bolaget ska bedriva entreprenad inom last, schakt, grävning och transport samt uthyrning av lokaler samt därmed förenlig verksamhet.
Berneco Transport AB
Org.nr: 556458-0230
Bolaget skall bedriva internationell transportförmedling och därmed förenlig verksamhet.
Brisam Transport AB
Org.nr: 556424-6576
Bolaget skall bedriva beställningstrafik avseende person- och godsbefordran samt idka därmed förenlig verksamhet.
Båstad Engelholm Centralen AB
Org.nr: 556607-9058
Bolaget skall bedriva beställningstrafik för person- och godsbefodran samt uthyrning av fordon för samma ändamål även idka därmed förenlig verksamhet.
Bärgningstjänst i Ängelholm AB
Org.nr: 556659-5699
Bolaget skall bedriva bärgningsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
DA Transport AB
Org.nr: 556635-2257
Bolaget skall bedriva åkeriverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Fartkonsulten AB
Org.nr: 556998-5780
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom transport- och logistikbranschen jämte därmed förenlig verksamhet.
Flamuri Transport AB
Org.nr: 559000-5343
Bolaget ska utföra in- och utrikes transportuppdrag samt investering inom värdepapper och fastigheter och därmed jämförlig verksamhet.
Harmark Transport AB
Org.nr: 556806-7622
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra transporter och flyttsupport samt bedriva reparation och service av entreprenadmaskiner jämte därmed förenlig verksamhet.
HNT Schakt & Transport AB
Org.nr: 556351-3414
Bolaget skall idka åkerirörelse, entreprenader inom gräv och schakt, jordbruk samt därmed förenlig verksamhet.
HNT Transport AB
Org.nr: 556618-0336
Bolaget skall bedriva åkerirörelse och därmed förenlig verksamhet.
Hästkrematoriet Syd AB
Org.nr: 556695-0035
Bolaget skall bedriva avlivningsservice inklusive transport och krematorieverksamhet för djur samt därmed förenlig verksamhet.
IT-Transport AB
Org.nr: 556466-0685
Bolaget skall bedriva åkerirörelse och därmed förenlig verksamhet.
Klippans Åkeriförening u p a
Org.nr: 737600-1231
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresen genom att för medlemmarnas gemensamma räkning idka rörelse för transport samt lagring av gods, utförande av lossning och lastning, handel av petrole ...
LBC Transport i Förslöv EF
Org.nr: 739400-0793
Föreningen har till ändamål att mot ersättning enligt i vederbörlig ordning fastställda taxor genom sina medlemmar utföra godstransporter med automobil, att genom inrättande av dels lastbilcentral å plats, där föreningen ...
Limousine Taxi i Ängelholm AB
Org.nr: 556628-7172
Bolaget ska bedriva taxiverksamhet bestående i personbefordran och transport av lättare gods samt limousineverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.
Lunda Lindskrog Långtidsparkering AB
Org.nr: 556538-3691
Bolaget skall bedriva parkeringsservice, uthyrning av lokaler och mark, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
MHT Transport AB
Org.nr: 556764-0783
Bolaget ska bedriva åkerirörelse och därmed förenlig verksamhet.