Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskinringen Mälardalen EF

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att själv eller genom annan 1. bedriva förmedlingsverksamhet inom medlemskretsen avseende medlemmarnas maskiner och andra hjälpmedel samt medlemmarnas tjänster. 2. verka för en effektivisering av medlemmarnas maskinkapacitet och maskinutnyttjande, samt 3. bedriva med ovanstående förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Juridik
Org.nr: 716422-5786
Företagsform: Ekonomisk förening