Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sundberg Jones PhysioSports Therapy AB

"Sjukgymnastik. Verksamheten ska bedrivas på mottagningen med individuella bedömningar utifrån akuta behov och planerade behandlingsinsatser. Patienter inom specialiteten idrottsmedicin prioriteras. Patienter som föregåtts av annan medicinsk behandling och,eller kommer från slutenvården prioriteras för att främja en sammanhängande vårdkedja. Rehabiliteringen sker individuellt eller i grupp. Tillgången till ett stort och välutrustat gym kommer efter genomförd rehabilitering, underlätta återgång till idrott samt implementering av FaR som främjar övergång till fortsatt friskvårdande träning. Konsultationsbedömningar samt indirekta kontakter med andra vårdgivare kan användas som en del i ett gott patientomhändertagande."
Finns i branscher på Wedoo: Gym - Rehabilitering - Träning
Org.nr: 559021-3376
Företagsform: Aktiebolag