Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rehabilitering i Södertälje

Arbetsmedlarna i Sverige AB
Org.nr: 556955-9668
Aktiebolaget ska bedriva privat jobbförmedling, utbildning, rehabilitering, bemanning, outplacement samt kvalificerade konsulttjänster inom utbildning, företagsrådgivning, kompetensutveckling och därmed förenlig verksamh ...
Ekoringen EF
Org.nr: 769613-7798
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utveckla en lokal försörjning baserad på ett ekologiskt hållbart naturbruk i förening med utbildning, praktik och rehabilitering för invandrar ...
HBET TINTOGARD
Org.nr: 916403-9514
Utveckling, framställning och marknadsföring av märkvätskor. Konsultverksamhet inom ergonomi, utbildning, rehabilitering och sjukgymnastik. Organisationskonsult. Ledarskapsutveckling.
Hansén Resurskonsult AB
Org.nr: 556707-3746
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom personalutveckling, arbetslivinriktad rehabilitering, och personalutbildning äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
SAMREKO EF
Org.nr: 769627-9715
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utveckla konsulttjänster och franchising inom administration, mötesteknik, yoga, ekonomisk 'rådgivningskuldsanering, återvinning, LeMat h ...
Scandinavian Intensive Care AB
Org.nr: 556806-5519
Bolaget ska bedriva medicinsk vård, rehabilitering samt försäljning av medicinsk teknologi. Bolaget ska även bedriva konferens och utbildningsverksamhet inom sjukvårdsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
SportsClub EAST ek. för.
Org.nr: 769613-8333
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva friskvårdsaktiviteter, omfattande gymverksamhet, arbetslivsinriktad rehabilitering och förebyggande behandling samt annan därmed f ...
Sundberg Jones PhysioSports Therapy AB
Org.nr: 559021-3376
Sjukgymnastik. Verksamheten ska bedrivas på mottagningen med individuella bedömningar utifrån akuta behov och planerade behandlingsinsatser. Patienter inom specialiteten idrottsmedicin prioriteras. Patienter som föregå ...
Trädgårn i Mellansverige EF
Org.nr: 769608-0725
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att, medverka till ökad integration i samhället, tillvarata och utveckla medlemmars förmågor inom trädgårdsodling, erbjuda medlemmarna arbete ...
Tös Hundhälsa AB
Org.nr: 556722-8092
Bolaget ska bedriva hundmassage, rehabilitering och hundägar- utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
Viola Assistans & Hemtjänst Holding AB
Org.nr: 556901-8988
Bolaget ska bedriva personaluthyrning inom vårdsektorn, medhjälp vid rehabilitering utomlands samt hushållsnära tjänster och hemtjänst. Bolaget skall även bedriva försäljning och köp av värdepapper samt värdeföremål. Köp ...
VIOLA ASSISTANS AB
Org.nr: 556706-9462
Bolaget skall bedriva personaluthyrning inom vårdsektorn, medhjälp vid rehabilitering utomlands. Bolaget ska även bedriva inredning av hem och offentliga platser samt därmed förenlig verksamhet.