Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Träning i Södertälje

BeachTravels Sweden AB
Org.nr: 556863-3126
Resebyrå, träningsresor, temaresor, träningsläger, personlig träning, företagsevent, utbildningar, professionell idrott, idrottscoaching, drift av sportanläggning, uthyrning' försäljning av idrottsutrustning' kläder.
KEN Coaching AB
Org.nr: 556938-0818
Verksamheten syftar till utveckling av individer och grupper inom, personlig utveckling, ledarskap och affärsutveckling, genom coaching, mental träning och utbildning.
Reiderstedt Idrottskiropraktik AB
Org.nr: 556903-0835
Aktiebolaget ska bedriva kiropraktisk verksamhet samt utbildning, forskning inom kiropraktiska- och alternativmedicinska området. Företaget ska vända sig till den generella populationen och idrottsverksamheten samt TV-pr ...
Sporre Media AB
Org.nr: 556544-6803
Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet, såsom tidningsutgivning, annonsförsäljning, foto, layout, inredning, handel med värde- papper och fastigheter samt konsultverksamhet inom IT och data, främst med inriktning på arb ...
Sundberg Jones PhysioSports Therapy AB
Org.nr: 559021-3376
Sjukgymnastik. Verksamheten ska bedrivas på mottagningen med individuella bedömningar utifrån akuta behov och planerade behandlingsinsatser. Patienter inom specialiteten idrottsmedicin prioriteras. Patienter som föregå ...
Weda Motion AB
Org.nr: 556729-4805
Bolaget ska tillhandahålla produkter, konsultation och tjänster inom motion och träning, bedriva motions- och rekreationsanläggning samt därmed förenlig verksamhet.