Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Energiveritas AB

"Rikstäckande oberoende energieffektivisering konsulttjänster på fastigheter inom värme, ventilation, belysning, kyla och styr & regler för att hjälpa till fastighetsägare att minska driftkostnaden, miljöpåverkan och förbättra inomhusklimatet. Som innebär energiberäkningar, energiinventering, energi- och klimatmätning, energikartläggning, energibesparingsåtgärder, projektledning, energiuppföljning, driftoptimering, energideklarationer, Greenbuilding- och Miljöbyggnad certifiering."
Finns i branscher på Wedoo: Belysning - Fastigheter - Konsult - Konsulttjänster - Ventilation
Org.nr: 559016-3506
Företagsform: Aktiebolag