Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Jönköping

20 grader AB
Org.nr: 556772-2375
Bolaget ska bedriva postorderhandel, e-handel, grossisthandel, partihandel och detaljhandel med värmepumpar, handel med värdepapper, antikviteter och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
3055 Services AB
Org.nr: 556321-7933
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inriktad på företags, organisations och marknadsutveckling, konferensverksamhet samt förvalta sport- och fritidsanläggningar och därtill hörande fastigheter, samt äga, köpa, sälja oc ...
3B - Prevent Brandskydd AB
Org.nr: 556712-0117
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva besiktning och brandskyddsdokumentering av fastigheter, utbildning inom brandskydd samt försäljning av brandskyddsmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
A Arvidssons AB
Org.nr: 556101-3094
Bolaget skall bedriva inköp, import och försäljning av bilar samt inköp och försäljning av fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
A. Bernenfelt Invest AB
Org.nr: 556688-2618
Bolaget skall bedriva förvaltning och uthyrning av och handel med fastigheter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
A.D. Vicera AB
Org.nr: 556552-2165
Aktiebolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och management, förvaltning av fastigheter och aktier. Samt idka därmed förenlig verksamhet.
A6 Café & Restaurang AB
Org.nr: 556516-7532
Bolaget ska bedriva café och restaurangverksamhet, förvalta och handla med värdepapper, fastigheter och konst samt idka därmed förenlig verksamhet.
AB Erik Lipcsey
Org.nr: 556523-0884
Bolaget skall bedriva tandläkarverksamhet samt äga och förvalta fastigheter och bedriva handel med konst, aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AB Klockareplan
Org.nr: 556649-4273
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, äga och förvalta värdepapper och värdehandlingar samt därmed förenlig verksamhet.
AB PEDNOR
Org.nr: 556749-0932
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel, förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AB Petegja
Org.nr: 556350-6582
Föremål för bolagets verksamhet är förmedling av företag och fastigheter, köp, försäljning och förvaltning av företag, fast egendom och värdepapper, konsultverksamhet i bygg och fastighetsbranschen, samt därmed förenlig ...
AB Scandinavian klinker and new floor
Org.nr: 556653-4466
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla och installera keramiska golvprodukter till kommersiella byggnader och industrier i Sverige och Skandinavien samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom ä ...
Abrahamssons Järn Fastighets AB
Org.nr: 556968-5281
Aktiebolaget ska äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Adam Isaksson Bil AB
Org.nr: 556886-6858
Aktiebolagets verksamhet ska vara handel med fordon, utföra mark och byggnadsarbeten, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Advisorgruppen i Jönköping AB
Org.nr: 556707-5816
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rådgivningsverksamhet inom företagsekonomi och beskattning, bedriva verksamhet med redovisnings- och förvaltningstjänster avseende fastigheter, egen fastighetsförvaltning, ...
AE Holding AB
Org.nr: 556735-9780
Bolagets verksamhet skall vara handel med värdepapper, fastigheter och finansiella instrument.
Affärsdesign Scandinavia AB
Org.nr: 556913-3845
Bolaget ska bedriva verksamhet inom företagsreklam, tryck och promotion, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Ahab ek. för.
Org.nr: 769607-6152
Föreningen har till ändamåla att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att tillhandahålla gemensamt ägda fordon, fastigheter och teknisk utrustning samt annan därmed förenlig verksamhet.
Ajgetep Konsult AB
Org.nr: 556623-3804
Föremålet för bolagets verksamhet är förmedling, värdering och finansiering av företag och kommersiella fastigheter, konsulta- tioner inom ekonomi, management och verksamhetsstyrning och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Billfeldt & Co
Org.nr: 556564-4415
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet för småföretag, sosom organisation-, ekonomi och ledningsfrågor samt agenturverksamhet inom byggprodukter. Bolaget skall även bedriva förmedling av lokaler och fastigheter samt han ...