Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Jönköping

Energiveritas AB
Org.nr: 559016-3506
Rikstäckande oberoende energieffektivisering konsulttjänster på fastigheter inom värme, ventilation, belysning, kyla och styr & regler för att hjälpa till fastighetsägare att minska driftkostnaden, miljöpåverkan och förb ...
Fläkt Woods AB
Org.nr: 556239-2463
Bolaget ska för egen eller annans räkning tillverka och försälja apparater och anläggningar för uppvärmning, värmeåtervinning, kylning och ventilation samt idka konsulterande verksamhet i samband härmed. Förvärva och för ...
Frödéns Ventilation AB
Org.nr: 556653-2221
Bolaget skall bedriva ventilationsinstallationer, ventilationsteknisk service, utv. plåtslageriarbeten, verkstadsplåtslageri, legoarbeten i tunnplåt samt därmed förenliga arbeten.
Mecenator AB
Org.nr: 556367-6518
Bolaget ska bedriva ventilation och plåtslageriverksamhet och därmed förenlig verksamhet, samt äga och förvalta lös och fast egendom.
ORSI AB
Org.nr: 556858-3651
Konsult inom integrering av fastighetstekniska styr- och övervakningssystem för vvs, värme och ventilation. Kundgruppen är profissionella fastighetsbolag.
Torpa Ventilation & Brandskyddskontroll AB
Org.nr: 556702-9821
Bolaget ska bedriva verksamhet med besiktningar och kontroller inom bygg- och fastighetsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Utsiktsborgen AB
Org.nr: 556673-6335
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom bygg, VVS och ventilation, handel med värdepapper, fastighetsförvaltning, ut- hyrning av arbetsmaskiner inom bygg- och anläggningsbranschen samt därmed förenlig verksamhe ...
Ventilation Holding Sweden AB
Org.nr: 556733-2514
Bolaget skall direkt eller indirekt äga och förvalta fast och lös egendom, främst genom dotterbolag samt därmed förenlig verksamhet.