Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

TJ Solutions AB

"Bolaget ska äga och förvalta industriföretag, bedriva handel med livsmedel-, hälsovård- och industriprodukter, såsom verkstads-, trä-, plast- och elektroikprodukter, konsultverksamhet inom affärsutveckling samt därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 559003-0069
Företagsform: Aktiebolag