Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Luleå

CN Trading HB
Org.nr: 969671-6084
Bolaget ska bedriva försäljning av kosmetika, parfymer, hälsovårdsprodukter och handel med konfektionsvaror. Försäljning av tjänster såsom psykoterapi och hälsovård samt konsulttjänster inom konfektionsindustrin och då f ...
EF Fysioterapi och Hälsa AB
Org.nr: 556954-1914
Bolaget skall bedriva sjukgymnastverksamhet, hälsovård, sjukvård, friskvård, rehabilitering samt därmed förenlig verksamhet.
Faminova AB
Org.nr: 556985-1016
Företaget ska bedriva hälsovård och sjukvård samt därmed förenlig verksamhet. Företaget ska även bedriva utbildning, handledning och verksamhetsutveckling inom hälsovård och sjukvård samt därmed förenlig verksamhet.
Gyllefjords Medicinkonsult AB
Org.nr: 556822-8851
Bolaget skall bedriva sjuk och hälsovård, utfärda medicinska intyg, utföra flygmedicinska undersökningar, bedriva medicinsk utbildning, sälja medicinska konsultationer, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig v ...
Gynea AB
Org.nr: 556772-0817
Bolaget ska bedriva sjuk- och hälsovård, utbildning och konsultativ verksamhet i anslutning därtill, forskning och handel inom medicinska områden samt idka därmed förenlig verksamhet.
Housebay Construction Group HCG AB
Org.nr: 556968-0522
Bolaget ska bedriva verksamhet med bygg- och anläggningsarbete i Norden, tillhandahålla konsulttjänster inom fastighetsförvaltning och fastighetsrättslig service samt därmed förenlig verksamhet. Som en del i verksamheten ...
Hyrbilskonsult i Luleå AB
Org.nr: 556272-8047
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom framförallt bygg- och fastighetsbranschen, förvaltning av värdepapper, sjuk- och hälsovård samt uthyrning av motorfordon och datorutrustning ävensom idka därmed förenlig verks ...
Livskraft i Luleå AB
Org.nr: 556826-1803
Bolaget ska bedriva massage och terapi. Utbildning och coachning inom personlig utveckling och hälsovård, konsultverksamhet inom redan nämnda områden samt installationer av kabel-tv, förvaltning av lös egendom samt därme ...
Luleå-Ortens Läkare AB
Org.nr: 556440-7780
Bolaget skall bedriva sjuk- och hälsovård och därmed förenlig verksamhet.
Maval Kiropraktorklinik AB
Org.nr: 556865-4114
Aktiebolaget ska bedriva kiropraktik, hälsovård.
ODINO Konsult i Luleå AB
Org.nr: 556468-9346
Bolaget skall bedriva konsultationer inom affärsrådgivning samt hälsovård och medicinsk behandling ävensom bedriva import och försäljning av vin samt förmedla turistiska aktiviteter samt idka annan därmed förenlig verksa ...
Pelikanhyllan AB
Org.nr: 556772-0783
Bolaget ska bedriva sjuk- och hälsovård, hotellverksamhet, utbildning, konsultativ verksamhet, utveckling av dataprogram, forskning och handel inom medicinska områden samt idka därmed förenlig verksamhet.
Rolles Akvariecenter AB
Org.nr: 556478-3586
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara inköp och försäljning av akvarie- och zoologiska produkter samt därmed förenlig verksamhet och försäljning av varor och tjänster inom friskvård och hälsovård samt därmed fören ...
TJ Solutions AB
Org.nr: 559003-0069
Bolaget ska äga och förvalta industriföretag, bedriva handel med livsmedel-, hälsovård- och industriprodukter, såsom verkstads-, trä-, plast- och elektroikprodukter, konsultverksamhet inom affärsutveckling samt därmed fö ...
Träningsbyrån AB
Org.nr: 556905-9842
Företaget bedriver tjänster och försäljning inom träning och hälsovård. Företaget är återförsäljade av träningskläder samt kosttillskott och relaterad litteratur och utbildningsmaterial. Företaget arrangerar utbildningar ...
WSU, Service & utbildningstjänster AB
Org.nr: 556603-0473
Bolaget ska bedriva servicearbeten och konsultjänster inom främst byggentreprenad, tillverkningsindustri, lokalvård, fastighetsskötsel, sjuk- och hälsovård. Utbildningsverksamhet avseende personalutbildning, verksamhetsu ...