Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

SveArb AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är trädrelaterade arbeten så som trädfällning,- beskärning. - plantering, -besiktning. och konsultering samt anläggning och skötsel av grönytor och grönområden, och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Besiktning - Trädfällning
Org.nr: 556991-7601
Företagsform: Aktiebolag