Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trädfällning i Malmö

Charles II AB
Org.nr: 556855-5907
Bolaget skall bedriva snickeri, design, restaurering av möbler, trädfällning, transportverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Hejlskov Trädvård AB
Org.nr: 559023-7045
Aktiebolaget ska bedriva trädgårdsarbeten i allmänhet men med speciell inriktning mot aboristverksamhet såsom trädfällning, beskärning, plantering och konsultation samt utbildning, produktutveckling och konsultation inom ...
SveArb AB
Org.nr: 556991-7601
Föremålet för bolagets verksamhet är trädrelaterade arbeten så som trädfällning,- beskärning. - plantering, -besiktning. och konsultering samt anläggning och skötsel av grönytor och grönområden, och därmed förenlig verks ...
Toftanäs Kran AB
Org.nr: 556655-9257
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva asfalt-, anläggnings-, och trädgårdsarbete samt åkeri, trädfällning och kranarbeten och därmed förenlig verksamhet.