Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Besiktning i Malmö

AVV Kyl & Värmepumpsteknik AB
Org.nr: 556908-6993
Bolaget ska utföra service-, installation- och underhållsarbeten, besiktning och mätning inom kyla-, automatik-, värme- och ventilationsbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Bättre Energi i Sverige AB
Org.nr: 556977-1024
Bolaget ska såväl i Sverige som andra länder äga och driva anläggningar för produktion och distribution av värme, äga, förvalta, förvärva och sälja bolag. Bolaget ska även bedriva konsultverksamhet inom energieffektivise ...
CAS Captain Andersson Survey AB
Org.nr: 556667-9915
Bolaget skall bedriva inspektion och besiktning av fartyg och last och därmed förenlig verksamhet.
Epcon KPA Konsult AB
Org.nr: 556666-6268
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, idka rörelse avseende byggnadskonstruktion, besiktning och kontroll av fastigheter, rådgivning i samband med fastighetsöverlåtelser, samt därmed förenlig verksamhet.
FastighetsPartner i Malmö AB
Org.nr: 556934-1000
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom byggbranschen med tjänster som ex. projektledning, besiktning, rådgivning samt bedriva byggnadsverksamhet, försäljning av byggprodukter, uthyrning av personal samt ävenso ...
GIA AB
Org.nr: 556807-8678
Föremålet för bolagets verksamhet är trädgårdsanläggningar, besiktning av dito och därmed förenlig verksamhet.
HB2 VVS Teknik AB
Org.nr: 556567-0246
Bolaget skall verka som konsult inom områdena VVS-, kyla, styr- och regler, sprinkler, vacuum, gas- och tryckluft genom att biträda med utredningar, projektering, besiktning, kontroller, installationssamordning, utprovni ...
Hägringen Bygg & Konsult AB
Org.nr: 556525-5246
Bolaget skall bedriva handel, renovering och besiktning av fastigheter, byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Insino AB
Org.nr: 556842-9509
Aktiebolaget ska bedriva projektering, kontroll samt besiktning av styr-, regler- och övervakningsutrustning för ventilation, värme och kyla. Förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Er ...
Liljengrens VVK AB
Org.nr: 556678-8963
Bolaget skall bedriva konsultationer och besiktning inom värme-, ventilations och kylbranscherna, försäljning av ventilations- produkter, äga och förvalta fast egendom, handla med aktier och andra värdepapper samt bedriv ...
Malmö Brandskyddsteknik AB
Org.nr: 556885-4680
Bolaget skall bedriva installation, ombyggnad, besiktning och service inom brandskyddsteknik, larm och el och därmed förenlig verksamhet. Samt övrig fastighetsservice
MLB Mark- Lek- Beskärning AB
Org.nr: 556604-2262
Bolagets verksamhet är trädgårdsanläggningar, besiktning av dito och därmed förenlig verksamhet.
Structor Bygg Malmö AB
Org.nr: 556699-7218
Bolaget ska bedriva konstruktion, byggledning, projektledning, kontroll, besiktning samt kvalitetssäkring inom byggnads- och konstruktionsområdet och därmed förenlig verksamhet.
Structor Kristianstad AB
Org.nr: 556978-9703
Bolaget ska bedriva konstruktion, byggledning, projektledning, kontroll, besiktning samt kvalitetssäkring inom byggnads- och konstruktionsområdet och därmed förenlig verksamhet.
SveArb AB
Org.nr: 556991-7601
Föremålet för bolagets verksamhet är trädrelaterade arbeten så som trädfällning,- beskärning. - plantering, -besiktning. och konsultering samt anläggning och skötsel av grönytor och grönområden, och därmed förenlig verks ...
Weldadvice Sweden AB
Org.nr: 556829-0992
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva besiktning och kontroller av rörarbeten inom främst process- och massaindustri samt annan därmed förenlig verksamhet.