Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tors Byggnadsplåtslageri AB

"Aktiebolaget ska bedriva takarbeten för privata kunder, föreningar och företag. Takarbeten kommer att avse nybyggnation, reparation och underhåll. Byggnadsplåtslageri kommer att utföras i hyrd lokal."
Finns i branscher på Wedoo: Nybyggnation - Takarbeten - Underhåll
Org.nr: 556978-6972
Företagsform: Aktiebolag