Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Takarbeten i Stockholm

BM Tryggt Tak AB
Org.nr: 556980-7984
Byggnadsverksamhet, takarbeten av plåt. Anläggning av takrännor, hängrännor, stuprännor av plåt. Taktäckning med plåt. Takplåt, av egen tillverkad plåt, tillverkning. Ombyggnad och renovering av övriga tak ej av plåt ell ...
Bromma Helikopter AB
Org.nr: 559032-2185
Huvudsysslan är transport av passagerare och gods med helikopter samt därmed förenlig verksamhet. Utöver detta kommer bemanning, utbildning, rådgivning samt annan konsultverksamhet bedrivas inom: Apputveckling, aktie- & ...
Bröderna Sandbergs Bleck- & Plåtslageri AB
Org.nr: 556140-2875
Bolaget skall utföra bleck- och plåtslageriarbeten, snöskottning samt övriga takarbeten, handel och förvaltning av fast egendom och värdepapper, samt gatuköksrörelse med servering ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
BYGG KVM AB
Org.nr: 556834-0680
föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva arkitektverksamhet, utföra badrums- och våtrumsrenoveringar, plattsättning, betongläggningar, byggnadsentreprenader, designarbeten, inom byggområdet, elektriskainstallatio ...
C G F Roofers AB
Org.nr: 556746-5223
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva takkonsultationer, köp och försäljning av takmaterial jämte därmed förenlig verksamhet.
Dimson AB
Org.nr: 556633-7076
Bolaget skall bedriva byggnation och renoveringar av fastigheter, takarbeten, elarbeten, handel med värdeppaper samt därmed förenlig verksamhet.
Eriksdals Plåtslageri AB
Org.nr: 556469-7208
Bolaget skall utföra plåt- och takarbeten ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Extenz AB
Org.nr: 556882-2430
Bolaget ska sälja kosmetiska produkter samt tjänster inom fotvård och yoga och därmed förenlig verksamhet.
HÖGALIDS TAKSERVICE AB
Org.nr: 556880-3497
Bolaget ska utföra alla typer av takarbeten samt byggnadsarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Konstal AB
Org.nr: 556757-9668
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva byggnadssnickeriarbeten, byggande av bostadshus och andra byggnader, måleriarbeten, plattsättning, värme- och sanitetsarbeten, personaluthyrning till byggföretag, takarbeten, elin ...
Medvetak AB
Org.nr: 556999-7108
Byggnadsverksamhet, takarbeten av plåt. Ombyggnad och renovering av plåttak. Takarbeten ej av plåt eller takspån. Taktvätt. Byggnadsrivning. Husrivning. Byggnadssnickeriarbeten. Inredningssnickerier, installation och mon ...
Mälardalens Bygg & Takservice AB
Org.nr: 559021-9365
Bolaget skall bedriva takarbete såsom omläggningar, reparationer och därmed förenlig verksamhet.
Mälardalens Bygg o Takservice HB
Org.nr: 969759-4084
Takarbete såsom omläggningar, reparationer och därmed förenlig verksamhet
Mälartak Entreprenad AB
Org.nr: 556448-9200
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet i taktäcknings- branschen samt idka därmed förenlig verksamhet.
Paulmans Tak AB
Org.nr: 556805-5254
Bolaget skall utföra takläggningar, byggande och reparation av hus, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
R. Nielsen Takmåleri AB
Org.nr: 556861-5818
Bolaget skall bedriva målning av plåttak och övriga takarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Sartz Gruppen AB
Org.nr: 556830-1195
Bolaget ska utföra snickeriarbeten, byggnationer, ombyggnationer samt renoveringar, takarbeten och takskottning, monterbyggnationer, event- och mässbyggnationer, uppdragsfotografering, studio- och produktfotografering, b ...
Sköndal Tak&tätskikt AB
Org.nr: 556815-7027
Bolaget ska bedriva tak- och byggarbeten.
Smista Entreprenad AB
Org.nr: 556935-5273
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet i yttertakbranschen med nyläggning, omläggning och renovering av tak samt förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Stockholm Prime Service AB
Org.nr: 556948-2853
Aktiebolaget ska ägna sig åt städtjänster renovering, ombyggnation, tillbyggnation, försäljning av renoverings- material, bygginstallationer, slutbehandling av byggnader, takarbeten. Försäljning och installation av elekt ...