Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Termitet AB

"Bolaget ska äga och förvalta aktier i dotter- och intressebolag samt bedriva handel med värdepapper. Bolaget ska också bedriva försäljningsverksamhet inom IT-relaterade produkter samt byggprodukter och tillbehör. Bolaget ska också bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, utbildning, företagsevent, IT-relaterade tjänster samt byggrelaterad verksamhet och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Företagsevent - Konsult
Org.nr: 556977-8482
Företagsform: Aktiebolag