Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Ekerö

AB Pär Wessman Project Works
Org.nr: 556944-3707
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom bygg- fastighets- och båt-branchen, samt projektledning och investering i egna och andras utvecklingsprojekt.
AB Stolk & Co
Org.nr: 556908-8973
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, projektledning inom IT, produktutveckling inom metod- och applikationsstöd, IT-revision, ekonomistyrning, utbildning och därmed förenlig verksamhet.
AB Svenska Elavtal
Org.nr: 556889-3647
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom energibranschen.
Abacus Actuarial and Enterprise Risk Management Consulting AB
Org.nr: 556897-7309
Bolaget ska bedriva rådgivnings- och konsultverksamhet inom det aktuariella- och risk managementområdet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan vidare bedriva handel med värdepapper.
Abeille AB
Org.nr: 556447-8997
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet i företagsekonomiska, förvaltningsekonomiska, miljö- och arbetsvetenskapliga frågor, handel med växter och andra produkter med anknytning till det trädgårdskulturella område ävenso ...
Abovo Affärsutveckling AB
Org.nr: 556663-1395
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende konferens- arrangemang ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
ACCEBE AB
Org.nr: 556716-0162
Föremålet för bolagets verksamhet är handel och tjänster med- och av organisatoriska verktyg och hjälpmedel samt därmed förenlig verksamhet.
Adaptive AB
Org.nr: 556904-4695
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med avseende på att utveckla företags försäljnings- och marknadsföringsverksamhet och annan med detta förenlig verksamhet.
Affideer AB
Org.nr: 556762-5602
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom brandskydd t.ex. SBA-konsult och försäljning av brandskydd, allt inom brandskydd samt bedriva konsultverksamhet inom arbetsmiljö. Verksamheten ska också bes ...
Agilio AB
Org.nr: 556914-5104
Konsultjänster inom IT, projektledning och management.
Ahlerup & Partner AB
Org.nr: 556745-6537
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, personaladministration och arbetsmiljö och ävenledes värdepappershandel, äga och förvalta fast och lös egendom samt annan därmed förenlig verksamhet
Aktiebolaget Wistrand & Lavotha
Org.nr: 556436-3272
Bolaget skall idka producerande verksamhet, konsult-, musikförlag-, artist-, kompositörs-, text-, arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom marknadsföring, PR, reklam, konst, bok, film, video, radio, TV, grammofon, mus ...
Allkivet HB
Org.nr: 969694-6749
Hantering och utveckling av återrappporteringsverktyg samt konsultationer inom kommunikation och marknadsföring.
Almlunda Invest AB
Org.nr: 556938-8126
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom, samt därmed förenlig verksamhet.
Alveli Affärsutveckling AB
Org.nr: 556834-1928
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, marknadsföring och försäljning, bedriva handel av fordon: bil, båtar och motorcyklar, bedriva verksamhet inom fastighets-, bygg- och VVS-branscherna samt därme ...
Alvestig & Axelsson AB
Org.nr: 556732-0766
Bolaget ska bedriva produktutveckling och tillverkning av egna och andras produkter inom mekanisk industri och därmed förenlig verksamhet.
Ambassadörsakademin Sverige AB
Org.nr: 556761-1347
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva gymnasial utbildning enligt Skolverkets regler samt utbildning inom ledarskap, kommunikation, grupputveckling, projektledning, friluftsliv och biomedicin. Dessutom ska bolage ...
Anna K konsult AB
Org.nr: 556786-2999
Utbildning och konsultverksamhet inom bygg- och fastighets- branschen.
Antfield AB
Org.nr: 556938-3614
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
ASIFRI hållbarhetskonsult AB
Org.nr: 556937-1403
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena kommunikation, utställningar, rekryteringar, investeringar, redovisning, ledarskap och organisationsutveckling.