Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Ekerö

3R Rask Rapport & Redovisning AB
Org.nr: 556937-8028
Företaget tillhandahåller konsulttjänster inom ekonomi, redovisning och rapportering.
ABC Brandbolaget HB
Org.nr: 969701-9223
Brand och säkerhet, sälja utbildningar och genomföra utbildningar, sälja brandsläckare, utrymningsmarkeringar och hjälpa till med systematiskt arbetsmiljöarbete. Familjehemsverksamhet.
Affärsutvecklingsbolaget TLA AB
Org.nr: 556620-4276
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom området affärsutveckling och etablering, förmedling av agenturer för produkter inom området'medicinmedicinteknik, samt bedriva handel med fast egendom, värdepapper och därmed ...
Antfield AB
Org.nr: 556938-3614
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
Apply IT AB
Org.nr: 556135-8101
Bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet i ekonomi och informationsteknologi samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta värdepapper men inte vara bank eller bedriva verksamhet som regl ...
Atriensis Consulting AB
Org.nr: 556649-6328
Bolaget skall bedriva konsultation, produktutveckling och försäljning inom ekonomi och administration, informationsteknik-data, ledarskap, personlig och organisatorisk utveckling, affärsutveckling, utbildning och konsume ...
B G Wennersten Information Network AB
Org.nr: 556247-7900
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom administrativ utveckling, databehandling, företagsledning och relationik, bedriva redaktionellt arbete, förlagsverksamhet, utbildning, utredningar och rådgivning inom eko ...
Beppe HB
Org.nr: 969692-0009
Butikshandel med väskor, reseeffekter och lädervaor. Konsultverksamhet avseende företags organisation, information. Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, personal, management och IT ävensom idka därmed fö ...
Blombergsson & Hanson HB
Org.nr: 969656-2413
Handel med konst och konsthantverk. Kursverksamhet och böcker. Konsultverksamhet inom naturvetenskap och samhällsvetenskap.
Bärkassen Widman & Liljedal AB
Org.nr: 556833-1382
Bolaget skall handla, äga och förvalta aktier och andra värdepapper, sälja konsulttjänster inom marknadsföring och ekonomi. Utöver ovanstående skall bolaget förvalta och hyra ut hus, fritidshus, bilar, båtar, hästar, ver ...
C Light Ekerö AB
Org.nr: 556908-7256
Bolaget skall bedriva friskvårdsverksamhet och konsultverksamhet inom ekonomi och administration samt idka därmed förenlig verksamhet.
Carl Martin Tegnér Consulting AB
Org.nr: 556895-9869
Bolaget skall bedriva konsult- och rådgivningsverksamhet inom IT och affärssystem, verksamhetsstyrning, ledning, förvärv av företag, ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
DABER Consulting AB
Org.nr: 559024-8257
Aktiebolaget ska bedriva rådgivning och konsultverksamhet avseende ekonomi, juridik och redovisning och därtill likvärdig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
DLX Group AB
Org.nr: 556520-8062
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och handel med IT- produkter såsom datorer, dataprogram, applikationer och tillbehör samt konsultverksamhet inom ekonomi och administration ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Donia Property Invest AB
Org.nr: 556710-1307
Bolaget ska köpa, försälja, äga, investera och förvalta i fastigheter, bostadsrätter och bolag som äger fastigheter och bostadsrätter och med det jämförlig verksamhet. Fastighetsskötsel såsom projektering, anläggning och ...
Ekebyhov Ekonomi Partner AB
Org.nr: 556950-1090
Aktiebolaget ska bedriva konsultativ verksamhet inom ekonomi och administration samt därtill för samtliga områden annan förenlig verksamhet.
Ekonomi med mera Sverige AB
Org.nr: 556991-1174
Redovisningsbyrå, konsultverksamhet inom ekonomi och marknadsföring och därmed förenlig verksamhet. Handel av aktier, fonder och värdepapper.
Elsainvest AB
Org.nr: 556939-2961
Försäljning och förvaltning av mark, fastigheter och aktier. Övrig fritids- och nöjesverksamhet.
En HEL Business & IT Konsult AB
Org.nr: 556780-8505
Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva verksamhet inom nedan nämnda områden samt idka därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamhet avseende ekonomi, konsultverksamhet avseende IT, konsultverksamhet med inriktning p ...
Exploranden AB
Org.nr: 556420-5176
Bolaget skall bedriva förmedling och värdering av företag och näringsfastigheter. Uthyrningsverksamhet avseende lokaler, lägenheter och fastigheter i och utanför Sverige. Besiktningar, värdering samt uthyrning av båtar i ...