Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg och Markelit i Sörmland AB

"Bolaget ska bedriva bygg- och anläggningsentreprenad, konsulttjänster inom jord- och skogsbruk, fastighetsförvaltning, värdepappersförvaltning samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Ekonomi - Juridik - Konsulttjänster - Målare
Org.nr: 556964-9485
Företagsform: Aktiebolag