Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Silvergrodan Consulting AB

"Aktiebolaget ska bedriva verksamhet avseende kommunikation och rådgivning inom området MarknadsPR och PR, annonsförsäljning på uppdrag från tidningsförlag, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Annonsförsäljning - Kommunikation - Konsult - Rådgivning
Org.nr: 556949-3124
Företagsform: Aktiebolag