Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Firec AB

"Företaget är verksamt inom bygg, brand och brandskydd samt därmed förenlig verksamhet. I huvudsak bedriva entreprenad inom hemautomation, byggbranschen, brandtätningar, måleri, el och städning. Företaget kommer även sälja el, brandskyddsprodukter, utrymningprodukter och livräddningsutrustning, grossisthandel och slutkundsförsäljning delvis genom egen import. Företaget kommer även hyra ut maskiner & verktyg inom företagets marknadsområden. Handel och förvaltning av värdepapper och därmed förenelig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Brandskydd - Butiker - Bygg - Bygginstallationsfirmor - Målare - Verktyg
Org.nr: 556948-7969
Företagsform: Aktiebolag