Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Luleå

2nd Opinion AB
Org.nr: 556879-0181
Konsulttjänster inom områdena miljö och geoteknik, forskning och utveckling samt utbildning. Inom geoteknik utförs utredningsuppdrag, granskning och rådgivning. Inom miljöområdet utförs tjänster med inriktning mot förore ...
33work AB
Org.nr: 556998-3595
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, nyproduktion av hus, handel med värdepapper, personaluthyrning, säljkonsult, främst inom bygg och IT, bedriva event samt e-handel i anslutning härtill och därmed förenlig verksamhet.
3DX Sweden AB
Org.nr: 556701-2405
Bolaget ska bedriva projektkonsultation , äga och förvalta aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AB Projektledarna Andersson & Hansson
Org.nr: 556517-8133
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla projektledning, idka byggentreprenadsverksamhet främst inom bygg- och anläggningssektorn, driva handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Nilssons Last & Grävmaskiner
Org.nr: 556208-7402
Bolaget skall utföra last- och grävmaskinsarbeten, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Allbygg i Luleå AB
Org.nr: 556766-3140
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva byggentreprenader jämte därmed förenlig verksamhet.
Alltjänst i Gammelstad AB
Org.nr: 556917-2389
Aktiebolaget ska bedriva skogstjänster. grönytesskötsel, fastighetsskötsel, städ, flytttjänster, bygg, måleri, maskinentreprenader, personaluthyrning. Bolaget skall äga och förvalta aktier, värdepapper, fast och lös egen ...
Alviks Trä AB
Org.nr: 556210-2490
Bolaget skall bedriva såg och hyvlerirörelse med legotillverkning, entreprenadverksamhet inom traktor- och åkeribranschen, försäljning av byggnadsmaterial, bygg- och monteringsverksamhet, jord- och skogsbruk samt därmed ...
ALZA Konsult AB
Org.nr: 556797-5676
Bolaget ska bedriva bygg- och projektledning inom bygg- och anläggningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Anaxa AB
Org.nr: 559021-4770
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av varor och uthyrning av tjänster inom bygg och entreprenad, samt'försäljninguthyrningservice av entreprenadmaskiner och bilar och därmed förenlig verksamhet. ...
Andersson Bygg i Luleå AB
Org.nr: 556973-5169
Bolaget skall utföra byggentreprenader, bedriva handel med byggvaror, utföra konsultationer inom kvalitetssäkring av byggnader, handel med värdepapper och dädrmed förenlig verksamhet.
Andre Boman Holding AB
Org.nr: 556877-6388
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Anläggningsmetodik Förvaltning i Luleå AB
Org.nr: 556990-3031
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva teknisk konsultverksamhet inom bygg och anläggning, förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Anläggningsmetodik i Luleå AB
Org.nr: 556408-2385
Bolaget skall bedriva konsultationer för bygg- och markanläggningar och därmed förenlig verksamhet.
Anske AB
Org.nr: 556272-4384
Bolaget skall bedriva utbildningsverksamhet, tekniska utredningar och beräkningar och forskningsuppdrag inom produktutveckling och marknadsutveckling och utvärdering inom verkstadsteknik, informationsteknik och byggnadst ...
aochd Arkitektkontor AB
Org.nr: 556722-6013
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom byggindustrin i form av arkitektuppdrag, projektering, byggledning, byggkontroll och besiktningar, äga och förvalta lös och fast egendom och därmed förenlig ver ...
AP Interiör AB
Org.nr: 556643-1283
Bolaget skall bedriva bygg- och vvs-installationer, turistnäring och fiske, förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
ARBOL KONSTRUKTION OCH KONSULT AB
Org.nr: 556352-2480
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet, förädling av skog, blomsterbinderi, planering av trädgård. Samt handel med: -Skogsprodukter - inom branscherna industri, handel, hem, träd gård, turism, lantbruk, skogsbruk, b ...
Arctic Bygg AB
Org.nr: 556863-8695
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva entreprenad- verksamhet inom byggbranschen samt utföra snickeri- och markarbeten jämte därmed förenlig verksamhet.
Audax AB
Org.nr: 556589-8300
Bolaget skall bedriva verksamhet dels inom maskinentreprenad och åkeriverksamhet samt även handel och försäljning av jordbruks-, skogsbruks- och entreprenadmaskiner samt tillbehör till dessa och dessutom värdepappershand ...