Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Aktiebolaget Lussi Produktion

"Bolaget ska bedriva all sorts verksamhet, såsom nybyggnation, renovering, om- och tillbyggnad samt underhåll. Denna verksamhet omfattar även fordon. Bolaget ska även verka för scenkonst. Bolaget ska därutöver verka för sådant som är förenligt med den verksamhet som angivits här."
Finns i branscher på Wedoo: Nybyggnation - Renovering - Underhåll
Org.nr: 556947-4603
Företagsform: Aktiebolag