Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Wäst Hus & Trädgård AB

"Aktiebolaget ska inom sin verksamhet köpa mark, fastigheter och installationer, förvalta dessa för uthyrning eller erbjuda till försäljning efter eventuell upprustning samt bedriva handel med värdepapper. Bolaget har också rätt att utföra tjänster och konsultation inom byggnation, förvaltning, reparation samt service av mark, fastigheter och installationer exempelvis i badrum samt idka annan i samband därmed stående verksamhet. Bolaget kan även bedriva import och export samt försäljning av byggnads varor och badrumsinredning och annat i anslutning till fastigheter och byggnation."
Finns i branscher på Wedoo: Badrum - Fastigheter - Markarbeten
Org.nr: 556941-7388
Företagsform: Aktiebolag