Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Badrum i Borås

Boråskök AB
Org.nr: 556898-3141
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av kök, badrum och garderober samt därmed förenlig verksamhet.
Wäst Hus & Trädgård AB
Org.nr: 556941-7388
Aktiebolaget ska inom sin verksamhet köpa mark, fastigheter och installationer, förvalta dessa för uthyrning eller erbjuda till försäljning efter eventuell upprustning samt bedriva handel med värdepapper. Bolaget har oc ...