Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sakarias AB

"Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom medicinsk radiologi,- utförande, tolkning, utbildning, rådgivning, hyrläkarverksamhet och därtill förekommande uppgifter. Konsultverksamhet, ut- bildning, rådgivning och coachning inom friskvård, motion och idrott. Design och produktutveckling, prototyptillverkning av produkter inom sjuk och hälsovård. Design och produktutveckling, prototyptillverkning av produkter inom hemmiljö, såsom möbler och detaljer inom heminredning. Kapitalförvaltning,- handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt med ovanstående förenliga verksamheter."
Org.nr: 556922-5955
Företagsform: Aktiebolag