Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AB Atmosfärhus

"Bolaget skall direkt och indirekt äga och förvalta samt köpa och försälja fastigheter, äga och förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Konsult
Org.nr: 556922-3620
Företagsform: Aktiebolag