Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

A.A.L.S Tekniklådan Invest AB

"Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva försäljning och installationer av el, tele, data, vitvaror, värmepumpar, hushållsmaskiner och larm samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Data - Elektriker - Larm - Värmepumpar
Org.nr: 556919-0779
Företagsform: Aktiebolag