Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Larm i Hammarö

A.A.L.S Tekniklådan Invest AB
Org.nr: 556919-0779
Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva försäljning och installationer av el, tele, data, vitvaror, värmepumpar, hushållsmaskiner och larm samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förv ...
El-kontroll Hammarö AB
Org.nr: 556979-1717
Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva försäljning och installationer av el, tele, data, vitvaror, värmepumpar, hushållsmaskiner och larm samt därmed förening verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta fast och lös ...
Eldialog Green Electro Invest AB
Org.nr: 556940-8569
Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva försäljning och installationer av el, tele, data, vitvaror, värmepumpar, hushållsmaskiner och larm samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta värdepapper ...
Säkerhetstjänst i Karlstad AB
Org.nr: 556249-2891
Bolaget skall bedriva försäljning samt installation av larm och andra svagströmsprodukter, handel med hemelektronik, verktyg, skogsprodukter,och skogsråvara, äga och förvalta värdepapper, fast och lös egendom, förmedling ...