Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Elektriker i Hammarö

A.A.L.S Tekniklådan Invest AB
Org.nr: 556919-0779
Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva försäljning och installationer av el, tele, data, vitvaror, värmepumpar, hushållsmaskiner och larm samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förv ...
El-Effekt Installation på Hammarö AB
Org.nr: 556716-8843
Bolaget ska bedriva elektriska installationer och även idka därmed förenlig verksamhet.
El-kontroll Hammarö AB
Org.nr: 556979-1717
Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva försäljning och installationer av el, tele, data, vitvaror, värmepumpar, hushållsmaskiner och larm samt därmed förening verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta fast och lös ...
TA:s ELEKTRISKA HB
Org.nr: 916454-5106
Installationer, försäljning och konsultativ verksamhet inom el-branschen m m
Vänerstadens elektriska AB
Org.nr: 556848-1435
Aktiebolaget ska bedriva elinstallationer och därmed förenlig verksamhet.