Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Drakstadens omsorg AB

"Bolaget ska bedriva privat vård och omsorg. Så som hemtjänst, boendestöd, daglig verksamhet, HVB, personlig assistans, bostad med särskild service för vuxna, bostad med särskild service för barn, kortidsvistelse utanför det egna hemmet för barn och ungdomar, ledsagning. Äga och förvalta fastigheter, fast och lös egendom. Handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Daglig verksamhet - Fastigheter - Ledsagning - Personlig assistans
Org.nr: 556911-0678
Företagsform: Aktiebolag