Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Kovland

118 Bygg AB
Org.nr: 556827-2859
Bolaget ska bedriva byggverksamhet samt äga och förvalta fastigheter och även idka handel med värdepapper och aktier jämte annan därmed förenlig verksamhet.
Bemoni AB
Org.nr: 556772-1468
Aktiebolaget ska äga och förvalta fastigheter, bedriva kapitalförvaltning samt konsultverksamhet inom huvudsakligen nämnda branscher och därmed förenlig verksamhet.
Drakstadens omsorg AB
Org.nr: 556911-0678
Bolaget ska bedriva privat vård och omsorg. Så som hemtjänst, boendestöd, daglig verksamhet, HVB, personlig assistans, bostad med särskild service för vuxna, bostad med särskild service för barn, kortidsvistelse utanför ...
Grevens El & Automation AB
Org.nr: 556874-8338
Företaget ska bedriva gräv och schakt-tjänster inom VVS, El, dränering, trädgård samt därmed förenlig verksamhet till organisationer och privatpersoner. Elkonsult med inriktning på konstruktion, tillverkning, installatio ...
JW Brunnsborrning AB
Org.nr: 556625-4503
Bolaget skall bedriva brunnsborrning, montering, försäljning av pumpar, ägande och förvaltning av fastigheter, värdepappersförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
MACNEF AB
Org.nr: 556661-2320
Bolaget ska bedriva handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt konsultverksamhet inom management och 'redovisningfinansiering. Därutöver bedriva travverksamhet med uppfödning, tävling och handel med travh ...
TTT Thomas Totalteknik AB
Org.nr: 556712-5561
Bolaget skall bedriva entreprenadrörelse främst innebärande snöröjning, sandning och grävning, samt därmed förenlig verksamhet, utföra transporttjänster, äga och förvalta värdepapper och fastigheter, köpa och sälja motor ...
Zeblon Invest AB
Org.nr: 556971-5443
Bolaget ska bedriva handel med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Öhlén Maskiner & Fastigheter AB
Org.nr: 556773-8546
Aktiebolaget ska bedriva uthyrning av entreprenadmaskiner med eller utan förare, bryta vägar, utföra dikning, anlägga tomter, byggarbeten, uthyrning av lägenheter, lokaler och fastigheter, fastighetsskötsel, snöröjning s ...