Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ledsagning i Kovland

Drakstadens omsorg AB
Org.nr: 556911-0678
Bolaget ska bedriva privat vård och omsorg. Så som hemtjänst, boendestöd, daglig verksamhet, HVB, personlig assistans, bostad med särskild service för vuxna, bostad med särskild service för barn, kortidsvistelse utanför ...