Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vurme AB

"Aktiebolaget skall bedriva agentur- och distributionsverksamhet av produkter inom motorsport, konsultverksamhet inom vatten- och energibesparing samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta värdepapper samt fast egendom."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Konsult - MC - Reservdelar
Org.nr: 556900-4160
Företagsform: Aktiebolag