Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Uddevalla

3P-Marine AB
Org.nr: 556953-6740
Bolaget skall idka konsult-, handels-, service- och utvecklingsverksamhet inom den marina sektorn och därmed förenlig verksamhet.
4T Fastigheter AB
Org.nr: 556506-8243
Företaget ska bedriva fastighetsförvaltning samt uthyrning av lokaler, utöver detta ska verksamheten bedriva utveckling av mätinstrument.
A 4 Quality Business AB
Org.nr: 556503-8105
Aktiebolaget ska bedriva redovisningsverksamhet, konsultationer inom ekonomi och utföra granskningsuppdrag samt därmed förenlig verksamhet.
AB Cordina
Org.nr: 556587-3048
Bolaget skall bedriva konsultationer och rådgivning inom byggbranschen och därmed förenlig verksamhet.
AB K.A. Ryberg
Org.nr: 556575-9734
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom management och organisation, handel med värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
AB Numitor
Org.nr: 556048-0849
Bolaget skall bedriva importverksamhet inom smycken och presentartiklar, handel med aktier och fastigheter, konsult- verksamhet inom nämnda områden, byggverksamhet och reparationer av fastigheter jämte därmed förenlig ve ...
AB ProIQ
Org.nr: 556881-2829
Föremålet för företagets verksamhet är konsultationer inom, inköp, logistik, personlig utveckling, coaching, samt uthyrning och rekrytering av personal inom dessa områden. Handel med värdepapper och investeringar i noter ...
AB Sifferkompaniet
Org.nr: 556797-2335
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva administration och redovisningstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Add Nordic Group AB
Org.nr: 556853-1882
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att genom ägarskap i andra bolag bidra till ökad värdetillväxt genom att tillföra kompetens inom företagsutveckling, försäljning och distribution inom främst retail, äga o ...
Agneta Blomberg Trading AB
Org.nr: 556725-1276
Bolaget skall bedriva kapitalförvaltning jämte därmed förenlig verksamhet.
AIC-Uddevalla AB
Org.nr: 556588-0035
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom flygsektorn samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget almander marinconsult
Org.nr: 556785-7452
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom marina sektorn och därmed förenlig verksamhet.
ALA & RK KONSULT HB
Org.nr: 916848-6018
KONSULT INOM PSYKOSOCIALA OCH PSYKOLOGISKA ARBETSFÄLTET, SAMTALSBEHANDELING, RÅDGIVNING, HANDLEDNING, UTBILDNING, BEHANDLINGSMETODER, REHABILITERING, ARBETS- OCH ORGANISATIONSUTVECKLING *FORTS*
ALGAMERA Värdeutveckling i Uddevalla AB
Org.nr: 556697-7160
Bolaget ska bedriva värdeskapande verksamhet genom förvaltande av fastigheter, utföra fastighetsunderhåll, bostads- och lokaluthyrning, sälja konsulterande tjänster inom organisationsledning, projektledning och styrelsea ...
AmAware AB
Org.nr: 556647-8870
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom finansiering, affärsutveckling och organisations- och ledarutveckling ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Amongré AB
Org.nr: 556488-7338
Föremål för bolagets verksamhet är - att bedriva konsult- och utvecklingsverksamhet inom vinkunskap och vinhantering, - att bedriva agentur, import och export samt handel med vin och sprit, - att äga, förvalta och handla ...
Antonssonkonsult AB
Org.nr: 556856-5823
Bolaget skall idka byggnadskonsulterande verksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Appnode AB
Org.nr: 556864-1780
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, konsultverksamhet och försäljning av lösningar designade för att automatisera IT-processer samt därmed förenlig verksamhet.
ASAP Ritkonsult KB
Org.nr: 969690-9788
Att genomföra olika rituppdrag såsom utrymningsplaner och orienteringsritningar inom 2D och 3D Cad samt i andra ritprogram. Arbetar även med att konvertera pappersritningar till digitala cad ritningar. Bolaget skall bedr ...
Augustsson Järnvägskonsult AB
Org.nr: 556868-2313
Aktiebolaget ska bedriva teknisk konsult i bygg och anläggnings- branschen främst inom järnvägssektorn. Bedriva kursverksamhet främst inom hjärt- och lungräddning. Förvalta värdepapper och fastigheter samt idka därmed fö ...