Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Silverörnen soixante et un AB

"Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, främst utveckling och försäljning av databaserade redovisningssystem och utbildningssystem, utbildning inom PC-området och designarbete för internetsystem, elektronik-, främst mobiltelefoni-, beklädnads-, livsmedel-, skogs-, kontors-, främst maskiner och material såsom kopieringsapparater, datorer och tillbehör till dessa, kopieringspapper, pennor och almanackor, energi-, petrokemiska-, grafiska-, bil-, båt-, fritids-, farmaceutiska-, film-, flyg-, foto-, förpacknings-, grammofon-, leksaks-, kemisktekniska-, gruv-, massa och pappers-, keramiska-, ur-, turist-, och glasindustrin. Företaget ska också driva konsultverksamhet inom underhållnings-, restaurang-, och hotellbranschen, inom reklam, administration, ergonomi, utbildning, bevakning, formgivning, redovisning, ekologi och finansiering - utan att driva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om finansieringsverksamhet - samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Administration - Data - Formgivning - Redovisning
Org.nr: 556898-2663
Företagsform: Aktiebolag